Bass-O-Matic
8" x 12" x 26"
Bass-O-Matic
Ken Yuhasz
©1995